Sejerslev Vandværk a.m.b.a.

Offentlig alarmeringsliste

 

Beredskabschef

Mogens Ø. Hansen

 

Tlf. arb: 9970 6766
Tlf. mobil: 4029 1981

 

Kommunens miljæafdeling

Arne Kirk

 

Tlf. arb.: 9970 7210

 

Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Simons Bakke 25
7700 Thisted
Tlf.  9617 7200

 

Alarmcentralen

Tlf.: 112 

 

 

Lokal politi

Tlf.: 114

Vagtlæge

Tlf.: 7015 0300
 

Falck

Tlf.: 7010 2030
 

Embedslægen

Nytorv 7, 2. sal
9000 Aalborg
Tlf.  7222 7990

 

Skadestue

Sygehus Thy-Mors
7000 Thisted
Tlf.  9617 6270

Rigshospitalets Giftinformationscenter


Tlf.  3545 3545

 

 

DR TV

Tlf.: 3520 3040
 

 

 

 

Kontakt

Sejerslev vandværk 

Tlf. 69884404

Mail: sejerslevvand@gmail.com


 

Ved ledningsbrud kontakt VVS installatør: 
Niels Brusgaard – Tlf. 97751589 / 30279189
eller
Birger Mikkelsen - 21802132
 
Vedr. spørgsmål til opkrævninger m.m. kontakt: 
Anne Heiberg – tlf. 30500957
mail: ah@sejerslevvand.dk
 
 

Vandets hårdhedsgrad: 13º dH


Senest målt den: 07-02-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt